7 (Yedi) Sayısındaki Şifreler

7 sayısı hem spiritüellikte hem de bu âlemde kutsal bir yere sahiptir. Bu sayı sadece âlemler arasında değil aynı zamanda dünyanın varoluşunun temellerinde de yatmaktadır. Karşımıza çıkan 7 sayısı ya…

Numerolojiye göre 999 Melek Sayısı Ne Anlama Gelir?

Numeroloji evrendeki sayısal kurguyu ve bu sayıların insan karakterine yansımasını inceler. Bu kadim sayılar vasıtasıyla bize ulaşan melekler, bize yol gösterir. Seçimlerimizde hayırlı olanı bulmamıza yardım ederler. O yüzden bu…

Numerolejide 888 Sayısı ile Melekleriniz Size Neler Söylüyor?

Numeroloji tesadüf zannettiğimiz şeylerin tesadüf olmadığının kanıtıdır. Ta Eski Yunan’dan bu yana üzerine düşünülmüş, çeşitli bilgelerin kanıtlar sunarak inandıkları sistemdir numeroloji. Melek sayılarından 888 bize ne söylüyor görelim. Melekler 888…

Numeroloji ve 777 Melek Sayısı: Melekler Size Ne Söylüyor?

7 sayısı bütün inanışlarda kutsal sayılır. Yaratılışta ve dünyanın işleyişinde önemli bir yere sahip olduğu söylenir. Tüm inanışlar için muhakkak bir anlamı olan bu sayıdır ve hep pozitiflik içerir. 7…

Numerolojiye göre 666 Melek Sayısı Ne Anlama Gelir?

Numerolojide 6 Sayısı  İncil’de “Şeytan sayısı“ ”Canavarın sayısı” olarak geçen 6 sayısı hakkında söylenenlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hala tartışılmaktadır. İçerdiği anlamları düşününce bu yakıştırmanın yanlış olduğu söylenebilir. Çünkü 666 sayısının…

Numerolojiye göre 555 Yaşam Sayısı Ne Anlama Gelir?

Melek sayısı nedir? Melekler, görünmez varlıklardır. Daha doğru tabirle insan gözü tarafından algılanamazlar. Kalp gözü açık olanlarda durum farklı olabilir ama bizim için melekler görünmezdir. Onların bizimle iletişim şekli bu…

Numerolojiye göre 444 Melek Sayısı Ne Anlama Gelir?

Melekler 444  Sayısıyla size neler söylüyor? Geçen  gece, sabah 7 için saat kurup erkenden yattınız. Sabah daha alarm çalmadan uyandınız. Gayriihtiyari saate baktınız:  4.44 Olabilir… Elbette ki üç tane dört…

Numerolojiye göre 333 Melek Sayısı Ne Anlama Gelir?

Eğer bu ara hep karşınıza 3 (üç) sayısının tekrarları çıkıyorsa bu asla tesadüf değildir. Bu sayılar neden tekrarlanır şekilde çıkar? Çünkü tekrarlayan sayılar dikkat çekicidir. Melekler tarafından gönderilen mesajları kaçırmamanız…

Numerolojiye göre 222 Melek Sayısı Ne Anlama Gelir?

Eğer bu ara karşınıza hep 2 (iki) sayısının tekrarları  çıkıyorsa bu asla tesadüf değildir. Size melekler tarafından bir mesaj var demektir. İnanması zor olabiliyor bazen evet delirdiğinizi de düşünebiliyorsunuz ama…

Numerolojide 9 Yaşam Sayısına Sahip Olanların Özellikleri Nelerdir?

İnsan sevgisine değer veren insanların sayısıdır. Evrendeki her canlıya tasavvufi bir bakış açısıyla bakan, kalp kırmaktan çekinen insanların sayısıdır. Hayata karşı hevesleri çoktur. Ama hevesleri de aynı oranda çabuk geçer….