Posted on / by kadimsay / in Grabovoi, Numeroloji

7 (Yedi) Sayısındaki Şifreler

7 sayısı hem spiritüellikte hem de bu âlemde kutsal bir yere sahiptir. Bu sayı sadece âlemler arasında değil aynı zamanda dünyanın varoluşunun temellerinde de yatmaktadır. Karşımıza çıkan 7 sayısı ya da 7 sayıları bizlerin aklını karıştıracak ve hayatını etkileyecek türden.

İnsan, ruh ve madde unsurları ile hava, su, ateş ve toprak elementlerinin birleşimi bize 7 sayısını verir. Bunların birleşimi dünyayı oluşturur. Haftanın 7 gün olması, dünyada 7 kıtanın bulunması, yerin ve göğün 7 kat olması bu sayısının kutsallığını artıran birkaç etken yalnızca. Kur’anda ve dinde 7 rakamı ayrılacaklı bir yere sahiptir ve birçok ayette de geçmektedir.

Mü’minûn Suresi 86. Ayet der ki: De ki: “Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” Hicr Suresi 87. Ayet der ki: “Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan (âyetlerden) yedisini ve yüce Kur’an’ı verdik.” Bu ayet, Fatiha Suresi’ne atıf yaptığı söylenmektedir, malumu ise Fatiha’nın 7 ayet oluşudur. Bakara Suresi 29. Ayet der ki: “Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.” Mesela birçoğumuzun bildiği Hz. Yusuf’un kıssası şu şekildedir: İki yıl sonra da Firavun iki rüya görür. Rüyasında yedi cılız inek yedi semiz ineği, yedi cılız başak da yedi dolgun başağı yemektedir. Mısır’ın bilge kişileri bu rüyaları yorumlayamaz (Tekvîn, 41/1-8). Melek terapisinde 7 sayısı çok önemli bir yer tutar. 7 tane baş melek vardır: Başmelek Mikail, Başmelek Raphael, Başmelek Cebrail, Başmelek Jophiel, Başmelek Ariel, Başmelek Azrail, Başmelek Şamuel.

7 sayısının mistik bir havası vardır eğer günlük işlerinizin arasında 7 sayısına ya da 7 sayısından oluşan sekanslara rastlıyorsanız bilin ki meleklerin sizlere bir mesajı var, lütfen bu mesaja sıkıca sarılın ve onların gösterdiği yoldan yürümeye devam edin. 7 saysısı bize neler anlatmak istiyor olabilir gelin bir sonraki yazımızda bunlara değinelim.

İyi ve sevgiyle kalın…